Soma Doğu Eynez Kömür Madeni

İşin Tanımı:

  • Faz 1 Çelik İşleri Montajı
  • Faz 1 Konveyor Hatları Montajı
  • Ekipman Montajı
  • Bant Çekme İşleri
  • Revizyon İşleri